Kupno samochodu – krok po kroku. Poradnik dla świadomego kupującego

Zakup pojazdu wymaga zawarcia umowy kupna-sprzedaży, a następnie dopełnienia kilku formalności. Należy pamiętać o tym, że poszczególne czynności trzeba zrealizować w określonym terminie – w przeciwnym wypadku możliwe są kary z różnego tytułu. O czym należy pamiętać przy kupnie samochodu i po zawarciu transakcji? Jakie masz obowiązki?

Kupno samochodu – formalności

Przygotuj odpowiednią umowę

Wprawdzie Kodeks cywilny nie reguluje, w jakiej formie powinna być ona zawarta, ale w praktyce forma pisemna jest niezbędna. Np. umowa kupna-sprzedaży jest koniecznym dokumentem do rejestracji pojazdu, chyba że sprzedaż udokumentowano fakturą VAT. Oto co powinno się znaleźć w treści takiej umowy:

 • Data i miejsce zawarcia.
 • Dane stron – imiona i nazwiska, adresy, numery PESEL, numery dowodów osobistych. Jeśli pojazd ma współwłaścicieli lub jest kupowany przez kilka osób, to dane ich wszystkich należy podać w umowie.
 • Opis samochodu – marka, model, rodzaj, numer VIN, numer rejestracyjny, rocznik, numer karty pojazdu, ewentualnie opis wyglądu auta.
 • Ustalona cena.
 • Data przekazania przedmiotu umowy.
 • Wskazanie, kto ponosi koszty związane z zawarciem umowy.
 • Oświadczenie nabywcy, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i nie ma odnośnie do niego zastrzeżeń.
 • Odręczne podpisy stron.

Warto, żeby w treści umowy dokładnie określony został termin przekazania pojazdu, z dokładnością nawet do godzin i minut. Dlaczego? Żeby w przypadku gdy w dniu przekazania auta dojdzie do szkody, nie było wątpliwości, kto ją spowodował. Sprawca może zbiec z miejsca zdarzenia i nie przyznać się do winy. Czas przekazania pojazdu może być tutaj najlepszym dowodem niewinności.

Pamiętaj o ubezpieczeniu OC

Jeśli zdecydowałeś się na kupno samochodu używanego, to sprzedający ma obowiązek przekazać ci polisę OC. To on również musi zgłosić do towarzystwa ubezpieczeniowego w terminie 14 dni sprzedaż pojazdu. Jako kupujący musisz jedynie zdecydować, czy chcesz dalej korzystać z ochrony ubezpieczeniowej w tym towarzystwie, czy jednak wypowiesz umowę i zawrzesz nową. Możesz to zrobić na dowolnym etapie jej trwania, ale pamiętaj, że w przypadku polisy uzyskanej od sprzedającego nie obowiązuje zasada automatycznego przedłużenia ochrony. Jeśli kupujesz nowe auto, to sam musisz zawrzeć umowę ubezpieczenia OC i ewentualnie, co jest rekomendowane w takich przypadkach, skorzystać z dobrowolnych polis, jak choćby autocasco. Pojazdu bez zawartej umowy ubezpieczenia OC nie zarejestrujesz w wydziale komunikacji.

Zapłać podatek do zakupu samochodu i złóż deklarację PCC-3

Kolejnym obowiązkiem jest złożenie w urzędzie skarbowym deklaracji PCC-3 i zapłacenie podatku od czynności cywilno-prawnych, który wynosi 2 proc. od wartości pojazdu. PCC-3 po kupnie samochodu musisz złożyć w terminie 14 dni od dnia zawarcia transakcji.

Jak wypełnić PCC-3? Deklaracją możesz wydrukować, uzupełnić i zanieść osobiście do urzędu skarbowego albo wysłać pocztą tradycyjną. Kolejną opcją jest dopełnienie obowiązku przez internet za pomocą skrzynki podawczej urzędu skarbowego. Żeby potwierdzić swoją tożsamość, potrzebujesz podpisu kwalifikowanego albo danych, które cię identyfikują przed urzędem skarbowym. Aby dowiedzieć się, jak krok po kroku złożyć deklarację online, skorzystaj z tej strony – ppuslugi.mf.gov.pl/_/. Dzięki podpowiedziom kreatora szybko i łatwo złożysz deklarację i nie będziesz musiał stawiać się w urzędzie.

Zarejestruj auto w wydziale komunikacji

Kolejnym obowiązkiem po kupnie samochodu jest rejestracja pojazdu we właściwym wydziale komunikacji. Masz na to 30 dni, a przekroczenie tego terminu wiąże się z karą w wysokości do 1000 zł. Żeby dopełnić tego obowiązku, na pewno będziesz potrzebować:

 • dokumentu potwierdzającego prawo własności,
 • dowodu rejestracyjnego z ważnym badaniem technicznym,
 • karty pojazdu (jeśli została wydana),
 • potwierdzenia dokonania wszystkich opłat,
 • wypełnionego wniosku o rejestrację pojazdu,
 • dotychczasowych tablic rejestracyjnych.

W zależności od tego, czy pojazd jest nowy czy używany, zarejestrowany w Polsce czy sprowadzony z zagranicy, mogą być potrzebne jeszcze inne dokumenty, np. potwierdzenie zapłaty akcyzy, potwierdzenie odprawy celnej czy świadectwo zgodności WE. Podczas twojej pierwszej wizyty w urzędzie auto zostanie zarejestrowane czasowo na 30 dni. W tym czasie powstanie nowy dowód rejestracyjny. Dokumenty konieczne do rejestracji pojazdu możesz złożyć przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej lub przesłać pocztą tradycyjną.

Po dopełnieniu tych formalności możesz już korzystać ze swojego pojazdu. Na wywiązanie się ze wszystkich obowiązków masz dużo czasu, ale najlepiej załatw wszystko jak najszybciej, żebyś nie przegapił terminów.

Potrzebujesz
pomocy?

Napisz do nas i dowiedz się więcej!