Kupno samochodu bez OC – co trzeba wiedzieć?

kupno-samochodu-bez-oc

Ubezpieczenie OC w Polsce jest obowiązkowe. Musi posiadać je nawet samochód nieużywany. Sprzedający pojazd ma obowiązek przekazania dokumentów polisowych kupującemu, a także zgłosić towarzystwu ubezpieczeniowemu fakt zmiany właściciela auta. Niedopełnienie tych formalności wiąże się z konsekwencjami finansowymi. Nadal jednak zdarza się kupno samochodu bez OC. Co zrobić w takiej sytuacji? Jakie następstwa ma kupno samochodu bez OC?

Czy możliwy jest zakup samochodu bez ubezpieczenia?

Zgodnie z prawem osoba sprzedająca pojazd ma obowiązek wydać kupującemu polisę OC pojazdu. Zazwyczaj tak się dzieje, a zakup auta bez ważnego OC jest sytuacją sporadyczną. Nadal się jednak zdarza. Niemniej jednak sprzedaż samochodu bez OC i przeglądu prawnie jest możliwa. Nabywca nie powinien się obawiać takiej transakcji. Brak ważnej polisy OC nie oznacza, że umowa kupna-sprzedaży będzie nieważna. Trzeba jednak liczyć się z tym, że kupno samochodu bez ubezpieczenia to dodatkowe koszty. Przede wszystkim nabyty pojazd na własną posesję (lub inne wybrane miejsce) należy przetransportować lawetą. Wynika to z tego, że autem bez OC nie można się poruszać.

Kupowanie auta bez OC – jak sprawdzić, czy polisa jest ważna?

Jeśli sprzedający nie chce okazać dokumentu potwierdzającego zakup OC, to czy samochód posiada ważną polisę, można sprawdzić samodzielnie. W tym celu trzeba dysponować przypisanym do pojazdu numerem VIN lub numerem rejestracyjnym auta. Pozwoli na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) zweryfikować, czy ubezpieczenie OC jest wykupione. Jeśli tak, to system powie, jaki jest numer polisy oraz dane towarzystwa ubezpieczeniowego.

Kupiłem samochód bez OC i co dalej?

Zakup auta bez OC przede wszystkim wymaga szybkiego wykupienia polisy. Najpóźniej powinno się to zrobić w dniu sfinalizowania transakcji. W innym przypadku można się spodziewać kar finansowych. Kary za poruszanie się samochodem bez OC są dotkliwe. Od stycznia 2020 roku wynoszą minimum 1040 złotych. Przy czym z każdym kolejnym dniem wysokość grzywny jest wyższa i tak za brak OC od 4 do 14 dni zapłaci się 2600 zł, natomiast brak polisy powyżej 14 dni skutkuje karą 5200 zł. Oprócz tego, jeśli w okresie braku ochrony ubezpieczeniowej przydarzy się wypadek lub kolizja, to wszystkie szkody będzie trzeba pokryć z własnej kieszeni.

Kupno samochodu bez OC oznacza więc, że pierwszą formalnością powinno być wykupienie polisy OC. Obecnie nie jest to trudne. Ubezpieczenie OC dla samochodu można wykupić online, bez konieczności bezpośredniej wizyty u ubezpieczyciela. Liczne internetowe narzędzia pozwalają też szybko i automatycznie wyliczyć koszt polisy. OC komunikacyjne zaczyna obowiązywać z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki lub jej pierwszej raty. Wyjątkiem jest tu sytuacja, gdy na umowie został wskazany późniejszy termin płatności. Wtedy odpowiedzialność ubezpieczyciela zaczyna się z chwilą zawarcia polisy.

Kupiłem auto bez OC – czy mogę nim jeździć?

Kupno samochodu bez OC oznacza, że nie będzie można nim jeździć. Dopiero w momencie uruchomienia ochrony ubezpieczeniowej nowym samochodem będzie można się swobodnie poruszać. Samochód bez OC powinien być transportowany z miejsca na miejsce lawetą. Warto tu zaznaczyć, że nawet krótka podróż nieubezpieczonym samochodem jest ryzykowna. Obecnie policja szybko i łatwo może sprawdzić, czy pojazd posiada ubezpieczenie komunikacyjne. To możliwe już w trakcie kontroli drogowej. Policjant, weryfikując dokumenty pojazdu, sprawdza ważność polisy w systemie online.

Kupiłem auto bez OC – czy czeka mnie kara?

Wiele osób obawia się, że kupowanie auta bez OC wpędzi ich w kłopoty finansowe, a UFG nałoży na nich karę. Polskie przepisy są jednak tak skonstruowane, że chronią kupującego. Jeśli ten kupi samochód bez OC, nie musi obawiać się, że zobowiązania poprzedniego właściciela przejdą na niego. W praktyce więc nie zostanie się wezwanym przez UFG do uregulowania opłaty karnej za brak OC za czas, w którym nie było się właścicielem pojazdu.

Czy jest możliwa rejestracja samochodu bez OC?

Jedną z pierwszych formalności, jakich dokonuje się po zakupie auta, jest jego rejestracja. W tym celu udaje się do Wydziału Komunikacji właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. W urzędzie trzeba przedstawić komplet dokumentów. Jednym z tych wymaganych jest ważna polisa OC. Rejestracja samochodu bez OC nie będzie możliwa. Urzędnik odmówi też rejestracji samochodu, jeśli ten nie będzie miał ważnych badań technicznych.

Sprzedaż auta bez ważnego OC – jakie grożą kary?

Co do zasady, sprzedaż auta bez ważnego OC nie jest w Polsce przestępstwem. Jednak już brak ważnej polisy OC jest zagrożony karą grzywny. Ubezpieczenie komunikacyjne musi mieć nawet ten samochód, który stoi na parkingu/w garażu nieużywany. W przypadku, gdy urząd komunikacji lub inna instytucja wykryje sprzedaż auta bez ważnego OC, to sprzedający zostaje zgłoszony do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Ten nalicza natomiast kary według powszechnie dostępnego cennika.

Potrzebujesz
pomocy?

Napisz do nas i dowiedz się więcej!