Kto odpowiada za wady ukryte samochodów z komisów?

Zazwyczaj komisy działają na podobnych zasadach jak pośrednicy sprzedaży. To zbywca oddaje do komisu auto w celu sprzedaży. Najczęściej komis kupuje od sprzedającego samochód, aby sprzedać go kolejnej osobie. Klient ma prawo odstąpić od umowy kupna – sprzedażny na podstawieContinue reading… Kto odpowiada za wady ukryte samochodów z komisów?