Prawno – podatkowy kanon dla przedsiębiorcy

Każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć jakie korzyści podatkowe z tytułu posiadanych samochodów firmowych mu przysługują. Nowelizacja ustawy o podatku VAT wprowadziła wiele istotnych zmian w rozliczaniu podatku VAT od nabytych pojazdów służbowych.

Czy samochód stanowiący majątek firmy jest dochodowy?

Nabycie samochodu za gotówkę stanowi podstawę do wpisania pojazdu do środków trwałych przedsiębiorstwa. Wszystkie środki trwale podlegają odpisom amortyzacyjnym. Jeśli pojazd został zakupiony za środki z kredytu to staje się częścią majątku firmy po spłaceniu zobowiązania.

Samochód stanowiący majątek firmy objęty jest odpisami amortyzacyjnymi. Z tego powodu po stronie kosztów wpisujemy wszelkie wydatki eksploatacyjne na rzecz samochodu firmowego. Należy pamiętać, ze przy nowych samochodach odpisy amortyzacyjne w ciągu całego roku wynoszą 20 proc., a przy samochodach z rynku wtórnego aż 40 proc. przedsiębiorcy przysługuje możliwość dokonania odpisu od podatku VAT kwoty poniesionej na rzecz zakupu samochodu firmowego.

Problemy związane z posiadaniem samochodu jako majątku formy pojawiają się w momencie odsprzedaży samochodu po wycofaniu go z ewidencji środków trwałych. Mianowicie koszt wycofania samochodu stanowi przychód firmy. Odsprzedaż pojazdu objęta jest podatkiem VAT w wysokości 23 proc. Opłata podatku VAT leży po stronie zbywcy pojazdu.

W jaki sposób przedsiębiorca może dokonać odpisów amortyzacyjnych?

Nowe przepis podatku VAT zakładają rozliczenie VAT-u na dwóch poziomach. Mianowicie z poziomu 50 proc. dla samochodów używanych zarówno w firmie, jak i do celów prywatnych oraz z poziomu 100 proc. dla samochodów eksploatowanych wyłącznie w firmie.

Z poziomu 100 proc. VAT-u mogą korzystać głównie samochody, których masa stanowi powyżej 3,5 tony, czyli wszystkie samochody ciężarowe. Tym progiem objęte są również faktury paliwowe. Nie jest konieczne prowadzenie tzw. kilometrówki. Pełne odliczenie VAT-u powoduje, że te firmy są częściej kontrolowane przez Urzędy Skarbowe.

Niestety próg 50 proc. jest nieco bardziej skomplikowany. Mianowicie rozliczając samochód połowicznym podatkiem obowiązkowe jest prowadzenie ewidencji przebiegu kilometrów. Tym progiem objęte są wszelkie wydatki ponoszone na rzecz samochodu objętego 50 proc. podatkiem.

Jak rozliczyć leasing?

Wybierając rodzaj leasingu warto się zastanowić, który będzie dla nas korzystniejszy. Niewątpliwie leasing operacyjny rodzi znacznie więcej korzyści niż leasing finansowy. Przede wszystkim w leasingu operacyjnym okres trwania umowy jest krótszy niż okres amortyzacji samochodu. W leasingu finansowych okres trwania umowy obejmuje swoim zakresem całkowity okres amortyzacji pojazdu.

W leasingu samochód stanowi majątek leasingodawcy, jednak leasingobiorca może dokonywać odpisów kosztów uzyskania przychodu. Do kosztów zaliczyć można opłatę wstępną oraz comiesięczne raty leasingowe w leasing operacyjnym, natomiast w leasing finansowym raty leasingowe bez raty wykupu. Ponadto cała faktura za nabyty pojazd w leasingu objęta jest podatkiem VAT. Samochody do 3,5 tony rozliczymy 50 proc. podatkiem, a powyżej 3,5 tony 100 proc. podatkiem. Jeśli wykażemy, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do użytku firmowego to mamy prawo rozliczyć go 100 proc. podatkiem VAT pomimo iz jego masa jest mniejsza niż 3,5 tony.

One thought on “Prawno – podatkowy kanon dla przedsiębiorcy

  1. W artykule zostały poruszone dwie ważne kwestie, otóż to kredyt samochodowy oraz leasing auta. W zasadzie nie wiadomo, która opcja jest tą lepszą, jednak skłaniałbym się ku leasingowi. W obu przypadkach spłacający nie staje się jedynym właścicielem, jednak w przypadku kredytu na auto właścicielem w zasadzie zostaje bank i musimy swoje, że tak powiem odpłacić. W przypadku leasingu auto udaje się zakupić szybciej, a nawet wcale nie trzeba go kupować, co jest dużym ułatwieniem

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *