Odstąpienie od umowy kredytu samochodowego

Każdy kredytobiorca ma prawo odstąpić od umowy, jednak musi się kierować uzasadnionymi przesłankami oraz obowiązują go ustawowe terminy. Przed podpisaniem umowy kredytowej kredytobiorca powinien zapoznać się z jej treścią, a o niezrozumiale kwestie zapytać doradcę klienta. Poniżej przedstawiono warunki odstąpienia od kredytu samochodowego.

Czy kredyt samochodowy jest kredytem konsumenckim?

Wszystkie kredyty samochodowe działają na zasadach kredytu konsumenckiego, pod warunkiem, ze celem finansowania nie jest przedmiot należący do działalności gospodarczej. Kredyt samochodowy udzielany poza prowadzeniem działalności może być udzielony na okres dłuższy niż 3 lata oraz na kwotę nie wyższą niż 80 tys. zł.

W jakim terminie kredytobiorca może odstąpić od umowy kredytu samochodowego?

Jeśli kredyt samochodowy spełnia wyżej wymienione przesłanki to kredytobiorca ma prawo w terminie 10 dni od podpisania odstąpić od umowy kredytowej. Aby termin odstąpienia był zachowany kredytobiorca musi przed jego upływem złożyć oświadczenie odstąpienia od umowy. Oświadczenie powinno zostać przesłane przez kredytobiorce na adres wskazany przez bank.

W przypadku kiedy umowa nie zawierała zapisu o możliwości odstąpienia, kredytobiorca ma prawo odstąpić od umowy w terminie 10 dni od uzyskania informacji o odstąpieniu od umowy kredytowej, nie później jednak niż w terminie do 3 miesięcy.

Kredytobiorca powinien mieć świadomość, że umowa kredytowa powinna również zawierać wzór oświadczenia odstąpienia od umowy. Na oświadczeniu powinno widnieć imię i nazwisko (lub nazwa firmy) kredytobiorcy oraz adres zamieszkania (lub siedziba firmy).

Jakie są konsekwencje odstąpienia od umowy kredytowej?

Konsekwencje odstąpienia od umowy kredytowej zaczynają się w momencie kiedy na konto kredytobiorcy zostaną przelane pieniądze. Kredytobiorca składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy kredytowej zobowiązany jest do oddania kredytodawcy całej przyznanej sumy kredytu. Jeśli oświadczenie wpłynie przed upływem 10 dni to kredytobiorca nie jest zobowiązany do spłaty oprocentowania oraz pozostałych kosztów kredytowych. Bank zobowiązany jest zwrócić klientowi koszty poniesione na rzecz uruchomienia kredytu z wyłączeniem opłaty przygotowawczej oraz opłat związanych z ustanowieniem zabezpieczenia.

One thought on “Odstąpienie od umowy kredytu samochodowego

  1. komu tak naprawdę powinno zależeć na odstąpieniu od umowy kredytu? klientowi czy bankowi? w końcu skoro klient stwierdza, że nie chce podjąć się tego zobowiązania, to bank nie powinien robić z tego draki. lepiej zeby klient się rozmyślił szybciej i nie chciał skorzystać z tego kredytu samochodowego niż potem mieć kolejnego problematycznego klienta, który nie chce współpracować ani spłacać rat. Wystarczy tak naprawdę, że taki klient wyjedzie za granicę i otworzy sobie konto na kogoś innego z rodziny i już może mieć w nosie bank. Dlatego banki powinny trochę zluzować jeśli chodzi o kredyty samochodowe, i kredyty w ogóle, bo mogą sobie tym wygenerować tylko więcej strat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *