Kto odpowiada za wady ukryte samochodów z komisów?

Zazwyczaj komisy działają na podobnych zasadach jak pośrednicy sprzedaży. To zbywca oddaje do komisu auto w celu sprzedaży. Najczęściej komis kupuje od sprzedającego samochód, aby sprzedać go kolejnej osobie. Klient ma prawo odstąpić od umowy kupnasprzedażny na podstawie niezgodności towaru z usługą. Nabywca ma prawo żądać zwrotu poniesionych kosztów na rzecz niesprawnego pojazdu.

Kto jest odpowiedzialny za wady ukryte samochodu?

Bezwzględnie odpowiedzialność wobec nabywcy ponosi właściciel komisu. Zbywając auto powinien posiadać wiedzę o stanie technicznym sprzedawanego samochodu. Ponadto jego wiedza powinna być poszerzona o historię auta oraz listę napraw jakie będzie zmuszony wykonać nowy nabywca.

Kto jest stroną umowy sprzedaży wadliwego pojazdu?

Właściciel komisu zbywa pojazd we własnym imieniu, a nie w imieniu sprzedającego na rzecz komisu. W czasie sprzedaży zawierana jest standardowa umowa sprzedaży przez co właścicielem pojazdu staje się właściciel komisu.

Umowa komisowa zawiera zapisy, że komisant działa na zlecenie zleceniodawcy (sprzedający pojazd), ale występuje we własnym imieniu. W związku z adnotacjami umowy na komisancie (właścicielu komisu) ciążą obowiązki, ale również uprawnienia. Właściciel komisu nie jest do niczego zobowiązany w stosunku do sprzedającego pojazd.

Kto jest stroną umowy sprzedaży wadliwego pojazdu przedsiębiorstwie?

Jeśli wadliwy samochód zostanie sprzedany przedsiębiorstwu to właściciel komisu ma możliwość ograniczenia swoich zobowiązań do zasady rękojmi względem nowego nabywcy. W tym przypadku to nie komisant ponosi odpowiedzialność za wady ukryte pojazdu (ani za wady fizyczne, ani za wady prawne), jednak przed dokonaniem sprzedaży powinien o tym poinformować nowego nabywcę. Oczywiście nie dotyczy to wad łatwych do wykrycia.

Informacja o wyłączeniu spod odpowiedzialności wad ukrytych powinna zostać zawarta w ogłoszeniu oraz na rachunku sprzedaży pojazdu. Nabywca powinien mieć pełną świadomość kupowanego produktu.

Czy wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi dotyczy również konsumentów?

W przypadku, kiedy nowym nabywcą jest konsument komisant nie ma prawa wyłączenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi. W momencie wykrycia wad nabywca ma pełne prawo żądania zadośćuczynienia od właściciela komisu.

Właściciel może dochodzić zwrotu poniesionych kosztów od sprzedającego pojazd do komisu.

One thought on “Kto odpowiada za wady ukryte samochodów z komisów?

  1. A tam nie prawda. Tak naprawdę gdy coś się dzieje z samochodem to nikt za to nie odpowiada. Zakupiłem kiedyś auto w komisie, okazało się, że było bite. W komisie się zarzekali, że to nie możliwe i że mój mechanik coś sobie ubzdurał. Ogólnie umywali ręce i nic nie chcieli tego zrobić. Jakimś cudem, za pomocą znajomości dostałem kontakt do sprzedającego, ale on też że nic nie wie, że on nim niby jeździł normalnie i wszystko było ok, że on nie jest pierwszym właścicielem. Ogólnie krętactwo. Co z tego, że na samochód wziąłem pokaźny kredyt bankowy. Teraz próbuję się sądzić, ale procedury trwają okropnie długo…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *